Dreambox (12.) - natáčení paraboly

DreamBoxDivák, který si pořídí digitální přijímač Dreambox DM 7000S (dále jen Dreambox) bude pravděpodobně chtít využít všech možností přijímače, což se mu mimo jiné podaří při rozhýbání paraboly na všechny družice. K tomuto účelu jsou přímo předurčeny motory DiSEqC.

Na domácím trhu je dnes již celá řada kvalitních motorů, které jsou vhodné pro natáčení offsetových parabolických antén. Mnoho z nich vyhoví i pro natáčení paraboly s přijímačem Dreambox.

Satelitní motor SG2100Natáčení paraboly bylo ve starších verzích firmwaru Dreamboxu velkou slabinou, situace se však velmi rychle zlepšila a dnes již Dreambox dokáže bez větších problémů obsloužit všechny motory DiSEqC.

Motorů DiSEqC, jak jsme již uvedli, je na trhu celá řada. Které z nich lze pro DreamBox skutečně doporučit? Podle názoru prodejců se satelitní a anténní technikou a řady montážních firem i samotných uživatelů je v současné době pro Dreambox nejvíce používán osvědčený motor Digipower SG-2100 (již jsme o něm psali) a jeho modifikace od výrobce Moteck. Tyto motory s podvěsným uchycením paraboly mají velký úhel otáčení (150 stupňů) a podle výrobce jsou vhodné pro paraboly do velikosti 120 cm. Otestovány byly však i paraboly 140 cm. Tyto motory navíc disponují výbornou funkcí GOTO X. Funkce GOTO X u přijímačů podporujících tuto funkci při nastavení paraboly na základní družici na vrcholu orbitální dráhy (v naší oblasti Hot Bird) a zadání zeměpisné polohy místa příjmu, zajistí automatické nastavení všech ostatních družic bez nutnosti složitého hledání a dalšího dolaďování jejich pozic.

VYUŽITÍ FUNKCE GOTO X
DreamBox - natáčíme s parabolouPokud máme motor s podporou funkce GOTO-X, můžeme u přístroje Dreambox velmi jednoduchým způsobem zprovoznit natáčecí zařízení:

Stiskneme na DO tlačítko DREAM, vybereme NASTAVENÍ, dále pak KANÁLY, z dalšího menu pak NASTAVENÍ MOTORU. Zobrazí se nám menu, které vidíte na obrázku vlevo. Zaškrtneme pole POUŹÍT GOTO XX FUNKCI a zobrazí se nám dvě nová pole Zeměpisná délka a Pozice. Do nich vyplníme zeměpisné údaje našeho místa, kde instalujeme natáčecí zařízení (pro Prahu jsou údaje na obrázku). A zvolíme uložit. Vystoupíme z menu a máme-li již nahraný nějaký setting s programy z dalších družic, můžeme funkčnost GOTO-X hned odzkoušet.

Čtenáři z dalších měst a obcí si musí polohu svého bydliště zjistit sami. Existuje několik možností, jak je poměrně jednoduše zjistit:


VYUŽITÍ PAMĚTI MOTORU
DreamBox - natáčíme s parabolouPokud náš motor nepodporuje funkci GOTO-X, existuje i jiná možnost, jak zprovoznit natáčecí zařízení. Nastavení již není jednoduché, jako v případě podpory motoru s GOTO-X.

Stiskneme na DO tlačítko DREAM, vybereme NASTAVENÍ, dále pak KANÁLY, z dalšího menu pak NASTAVENÍ MOTORU a NEbudeme mít zaškrtnuté políčko Použít gotoXX funkci.

Nyní uložíme jednu pozici do paměti motoru: do pole Číslo motoru napíšeme '1', pozice satelitu (v našem případě) 13, adresář 'Východ'. Zvolíme 'přidat' a pozice se nám objeví v levém části menu.

Samotnou pozici máme sice uloženu, ne však signál z této družice, proto vybereme z menu 'Následující strana' (modré tlačítko).

DreamBox - natáčíme s parabolouZobrazí se nám menu podobné našemu dalšímu obrázku. Pokud budete do paměti ukládat, podobně jako my družici Hot Bird 13E, Mód, Satelit a Transpondér by měly obsahovat stejné údaje jako na našem obrázku.

Tlačítky se šipky vlevo a vpravo budeme na na aktivní položce v menu 'Adresář' ručně hledat a dolaďovat signál z pozice 13E. Při maximální výchylce SNR uložíme naši pozici do paměti (zelené tlačítko ULOŽENÁ).

Stejný postup můžeme použít pro uložení dalších družic do paměti motoru.

KTERÉ NATÁČENÍ POUŽÍT?
Uživatele teď jistě zajímá, který způsob natáčení má pro Dreambox použít. Odpověď je velmi jednoduchá. Pokud váš motor podporuje funkci GOTO-X, použijte ji, budete překvapeni snadností nastavení a vyhledávání. Pokud váš motor tuto funkci nemá, musíte použít pracnější způsob hledání a ukládání všech pozic družic.

S funkcí GOTO-X je možné natáčet na bezpočet družic (limitováni jsme pouze okolním terénem), funkce je zároveň velmi vhodná pro vyhledávání signálu na nových pozicích. Funkce GOTO-X je zajímavá i pro uživatele dvou digitálních satelitních přijímačů současně (nejčastěji Humax a právě Dreambox). Na přijímači Humax uložíme pozice do motoru a u Dreamboxu použijeme GOTO-X. Při 'smyčkování' (kabel z motoru vede do Humaxu a z LNB OUT vede kabel do Dreamboxu) nenastává žádná kolize, ani problémy s využítím všech možností motoru DiSEqC.

Máme-li 2 přijímače a motor bez podpory GOTO-X, můžeme pro natáčení využít pouze jeden přijímač, který 'obslouží' i ten druhý. Limitováni jsme pak počtem družic, které lze do motoru uložit.

Pokud váš motor nepodporuje GOTO-X a nepodaří se ani nadstandartními změnami zmíněnou funkci plně nastavit, je určitě vhodnější pořízení nového motoru s podporou GOTO-X (např. již zmíněný SG-2100). Investice 2500 - 3000 Kč se uživateli vrátí ve větším komfortu a možnostech automatického natáčení parabolické antény.

Odkazy:
Bližší popis motoru Digipower SG 2100 zde

Parabola.cz
22.4.2003