Dreambox(23): Z Dreamboxu na DVD

Dreambox, jako mnoho satelitních receiverů, umožňuje záznam televizních či rozhlasových programů na připojený HDD (možný je i záznam přes síť na HDD v PC). Dnes vyráběné a prodávané hard disky jsou sice o velkých kapacitách, přesto uživatel Dreamboxu bude mít jednoho dne celý HDD zaplněn. V ten okamžik přichází na řadu - někdy nepopulární - mazání již shlédnutých pořadů. Existuje ale i jiná možnost co s nahranými pořady: po cenovém pádu vypalovacích mechanik DVD si může uživatel Dreamboxu archivovat pořady ze satelitních stanic na nosič DVD. Média existují "plusová" (DVD+R) a "mínusová" (DVD-R) pro jednorázový záznam; existují i přepisovatelná - opět "plusová" (DVD+RW) a "mínusová" (DVD-RW). Vypalovací mechaniky existují jak DVD-R/RW, tak i DVD+R/RW, existují i "obojetné", které si poradí jak s médii DVD-R/RW, tak i DVD+R/RW. Záleží jen na Vás, pro kterou vypalovačku se rozhodnete (ideální je "obojetná"), podle toho musíte používat příslušná média na vypalování.

CO BUDEME POTŘEBOVAT...
Dobře. Mechaniku a média DVD již máme. Co tedy udělat pro to, abychom si mohli vypálit oblíbený pořad ze satelitní TV? Z hardware budeme potřebovat multimediální PC se zvukovou kartou, síťovou kartu, dále pak korektně nainstalovanou síť (mezi PC a Dreamboxem), Dreambox a pak nezbytné pořady (soubory), které budeme chtít vypálit...

Ze software budeme potřebovat: Windows (Total) Commander, Project X, TMPG Enc, IfoEdit a nezbytný vypalovací program s podporou pálení DVD. Windows (Total) Commander je šířen jako shareware se zkušební dobou 30 dnů, Project X je šířen pod licencí GPL, TMPG Enc je freeware, část MPEG2 je omezena na používání 30 dnů, IfoEdit je freeware (zdarma). Vypalovací program (např. Nero) je součástí balení vypalovacích mechanik. Všechny popisované programy jsou k dispozici na internetu (hledejte např. na www.google.com ).

KDE JSOU TY SOUBORY ???
Pro vypalování DVD si na PC musíme z HDD z Dreamboxu přenést příslušné soubory. Pokud jsme si pořad nahráli ze stanic, které vysílají EPG, je identifikace souborů velmi snadná. Soubory jsou v na HDD v Dreamboxu po 1GB, takže musíme nalézt všechny části. První soubor má obvykle tuto strukturu názvu - "nazev_stanice - nazev_poradu.ts". Další soubor patřící ke stejnému pořadu má název "nazev_stanice - nazev_poradu.ts.001", další pak "nazev_stanice - nazev_poradu.ts.001" atd.

Pokud stanice nevysílá EPG a zároveň máme více pořadů z jedné stanice, je identifikace složitější: stiskněte šipku nahoru/dolu na DO Dreamboxu a přepněte na výpis pořadů na HDD v Dreamboxu. V dolní části se zobrazuje název PRVNÍHO DÍLU souboru našeho pořadu, který chceme později vypálit. Stejným postupem jako v předchozím odstavci najdeme všechny díly, které patří k našemu pořadu.

Přes (např.) Windows (Total) Commander si soubory přeneseme na HDD v PC. Pokud ještě nemáme nadefinované FTP připojení k Dreamboxu, můžeme tak učinit nyní: Síť - 'FTP - připojit se...' - Nové připojení - Relace: Dreambox, Hostitel: IP adresa Dreamboxu (např. 192.168.0.2), jméno uživatele: root, heslo: obvykle 'dreambox' (pokud nebylo měněno) - OK - Připojit se. Všechny zaznamenané pořady se na HDD v Dreamboxu ukládají do adresáře '/hdd/movie'. Nyní všechny díly pořadu přeneseme do PC přes síť. Na HDD v PC si připravíme složku do které budeme ukládat soubory z Dreamboxu (kapacita diskového oddílu by měla být dostatečně velká!) a budeme počítat s cca 4 minutami kopírování na jeden díl našeho pořadu.

Project X - ÚPRAVA ZAZNAMENANÉHO POŘADU
K úpravě a zpracování záznamu budeme potřebovat program 'Project X'. Ten jen napsaný v Javě, takže budeme potřebovat Java JDK/J2RE (viz stránky www.sun.com ). Jednodušší je si stáhnout a nainstalovat kompletní verzi programu Opera (internetový prohlížeč). Vedle skvělého prohlížeče získáme i Javu, kterou můžeme využít pro spouštění právě programu Project X. Nainstalováno? Pokud ano, klikneme na soubor 'ProjectX.jar', kterým spustíme program. Při prvním spuštění musíme odsouhlasit podmínky.

Vzhledem k tomu, že většina položek (tlačítek) nemá jméno, použili jsme u všech obrázků číselné označení tlačítek, které nás (zvláště) zajímají. V program 'Project X' přepneme na kartu files a klikneme na (1) a vybereme adresář, kde máme náš film. Z té složky klikneme na některý soubor (část filmu) a klikneme na Open. Adresář(-e) ze kterých můžeme pracovat se soubory se zobrazí ve (3). Pokud už nám některý adresář nebude vyhovovat, můžeme jej odstranit (2).

 

Z Dreamboxu na DVD
 


Vybereme všechny soubory (4), které patří k našemu filmu držením klávesy SHIFT a postupným kliknutím na každý díl filmu (pořadu). Nyní vytvoříme (5) pracovní skupinu (první bude '0'), skupinu můžeme zrušit (6). Kliknutím na (7) přeneseme vybrané soubory ze (4), které budou tvořit celek (pracovní skupinu). Soubory se objeví v (9). Podobně jako v pravé části programu zde nad polem (8) klikneme na '+', a vybereme adresář, kam budeme ukládat výsledné soubory, kliknutím na '-' můžeme adresář ze seznamu odstranit. V (8) se pak zobrazují všechny adresáře, které jsme si nadefinovali. Vyberte z nich ten, do kterého budeme ukládat náš upravený výsledek.

 

Z Dreamboxu na DVD
 


Pokud jsme si nahráli film (pořad), který se vysílal s tzv. skrytými titulky, můžeme je z transport streamu (TS souborů) získat. V poli (10) vybereme z předdefinovaných hodnot číslo stránky, kde se vysílají tzv. skyté titulky (v případě českých stanic je to 888). Má-li stanice více stránek s tzv. skytými titulky (např. Arte, RAI, BBC Prime) můžeme v dalších polích vybrat i jiné stránky, kde jsou titulky. Nakonec vybereme formát (11) ve kterém uložíme titulky. Pro náš další program budeme potřebovat titulky ve formátu SUP (poslední možnost).

 

Z Dreamboxu na DVD
 


Vraťme se na kartu files. Pokud chceme upravit náš pořad (např. odstranit začátek či konec z pořadu, příp. odstranit reklamu z filmu), klikneme v poli (12) na některý díl našeho filmu pravým tlačítkem a z kontextové nabídky vybereme 'specials' (13).

 

Z Dreamboxu na DVD
 


Nyní máme před sebou jednoduchý střihací program, který vyhoví všem nenáročným uživatelům. V poli (14) se zobrazuje první snímek z našeho pořadu, který upravujeme. Nyní tlačítem (16) vybereme první bod, kde načíná film (vrátit se můžeme vždy 'jemným' krokem (15) ). Tento první bod přidáme kliknutím na 'add point' (19). Najdeme další bod tlačítky (16), resp. (15), kde končí pořad a opět přidáme náš další bod (19). Větší kroky v posunu pořadu můžeme dosáhnout kliknutím na (18), resp. (17). Znamená to, že vždy lichý bod znamená, že pořad začíná, sudým končí (tj. je před reklamou). Tzn. že vybíráme body (části) filmu, které chceme ve výsledku NECHAT ! Až si označíme ('obodujeme') všechny části filmu, klikneme na 'apply' (20).

 

Z Dreamboxu na DVD
 


Nyní se vrátíme do základu programu 'Project X'. Klikneme na kartu main, kde (21) vybereme demux, poté již klikneme na GO! (22). Ve (23) se zobrazují informace o našem výsledku, ve (24) jsou informace o délce zpracovaného souboru a též i o bit rate videa. Po několika minutách (záleží na velikosti zpracovaných souborů) máme obvykle 3 soubory: MPV (video), MPA (audio) a soubor CellTimes.txt, kde jsou informace o kapitolách (jednotlivých dílech, ze kterých byly sestaveny výsledné soubory a též i tzv. střihové body).

TMPG Enc - KONVERZE POŘADU
Dostáváme se do finále. Nyní si zjistíme informace o rozlišení videa našeho pořadu. Stačí si pustit Dreambox a stanici, ze které byl pořízen záznam a 2x rychle stisknout tlačítko INFO na DO. Na první stránce je info o rozlišení. Pokud je zde 720x576, 704x576, 352x576 či 352x288 a zároveň výsledná velikost souborů (MPV a MPA) nepřesahují cca 4,3 GB, můžeme tuto kapitolu o TMPG Enc bez problémů přejít.

 

Z Dreamboxu na DVD
 


Pokud je film příliš velký, příp. je v jiném, než některém rozlišení, které jsme výše uvedli, budeme muset film překonvertovat. Použijeme program TMPG Enc, který je freeware, ale část MPEG2 je jako trial s použitím na 30 dní, což pro naše testovací účely bude postačovat. Klikneme v menu 'Soubor' na 'Průvodce projektem'. Ve větvi (25) vybere PAL, dále typ zvuku (26) - např. podle obrázku. Klikneme na Další.

 

Z Dreamboxu na DVD
 


Klikneme na tlačítko Hledat (27) a vybereme náš MPV soubor, který jsme si předtím zpracovali v Project X. Poté vybereme zvuk (28) - tj. příslušný MPA soubor. Dále nastavíme Typ videa (29 a pořadí půlsnímků (30). Můžeme použít výchozí hodnoty, příp. experimentovat s nastavením. Poměr stran (31) vybereme PAL, 4/3. Klikneme na Další.

 

Z Dreamboxu na DVD
 


Na třetí stránce si můžeme případně (pro testovací účely) vybrat jen část souboru, který budeme převádět. Klikneme na další. Zde se již dostáváme do finále voleb nastavení převodu videa (a příp. i zvuku). Rozlišení videa (32) můžeme ponechat výchozí (720x576), bit rate (33) pak nastavíme takovou, aby se nám film vešel na médium, čím větší hodnota, tím lepší kvalita filmu, ale i větší soubor (platí to i opačně). Datový tok audia (34) postačuje 256, U (35) se zobrazuje velikost výsledného souboru, v poli (36) pak i graficky. Pokud budeme chtít laborovat s bohatými možnostmi nastavením programu, klikneme na tlačítko Expert (37). Zde jsou různé možnost nastavení videa (variabilní, konstantní tok aj.). Klikneme na tlačítko Další.

 

Z Dreamboxu na DVD
 


V poli (38) nastavíme cestu, kam se budou ukládat výsledné soubory. Pod polem pak musíme mít zatrhnutou volbu 'Výstupní video a audio samostatně'. Klikneme na OK, až se soubor začíná převádět (konvertovat) na formát vhodný pro DVD. Jak bude dlouho konverze trvat? To záleží na detailech nastavení. Při vhodném nastavení (tj. 'jen' konstatní video bit rate) může převod filmu o délce 1,5 hodiny trvat cca 3,5 hodiny.

AUTHORING - PŘÍPRAVA SOUBORŮ NA PÁLENÍ DVD
Pro přípravu souborů na pálení tak máme - ať jsme již použili konverzi přes TMPG Enc či nikoliv - 3 soubory: MPV (video), MPA (audio) a CellTimes.txt (kapitoly). Tyto soubory nyní využijeme pro tzv. authoring - přípravu souborů na pálení DVD, tj. vytvoření struktury souborů pro DVD.

Z Dreamboxu na DVD
 


Pro authoring použijeme freewarový program IfoEdit (nyní ve verzi 0.96). Z nabídky vybereme DVD Author - Author new DVD.

 

Z Dreamboxu na DVD
 


Klikneme na (40) a najdeme náš MPV video soubor. Klikneme na (41) a vyhledáme příslušný zvuk(-y) k pořadu. Klikneme na některý a pak se nám 'rozsvítí' pole (42), kde můžeme specifikovat, v jakém jazyce je zvuk (není povinné). Pokud jsme si v Project X nechali vytvořit i titulky, pak klikneme na (43) a vybereme SUP soubor. Klikneme na něj a rozsvítí se nám pole (44), kde můžeme specifikovat i v jakém jazyce jsou titulky. Titulky si můžeme k případným filmům najít i na internetu (např. dvd.box.sk), v programu Subtitle Workshop si je můžeme pak upravit a pak uložit ve formátu MicroDVD (SUB). V jiném programu (DVDSupTools) lze titulky převést ze SUB na SUP formát.

Pak klikneme na tlačítko (45) a zvolíme soubor CellTimes.txt (nepovinné), čímž označíme kapitoly ve filmu (pořadu). Pak klikneme na (46) a vybereme, kam se budou ukládat výsledné soubory (na příslušném disku musí být dostatek prostoru). Pak klikneme na OK (47) a začne několikaminutová příprava souborů na DVD.

Pokud jsme si vložili do našeho projektu i titulky, musíme po skončení přípravy DVD souborů provést i úpravu barev titulků. Zavřeme program IfoEdit a pak opět spustíme. Otevřeme soubor VTS_01_0.IFO a klikneme na VTS_PGCITI a pak na VTS_PGC_1. V okně 'Adress' najdeme adresu [000000a5] a změníme následující řádky takto:

[000000a5] Color 0 Y Cr CB 16 128 128 [10 80 80 ]
[000000a9] Color 1 Y Cr CB 32 128 128 [20 80 80 ]
[000000ad] Color 2 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
[000000b1] Color 3 Y Cr CB 235 128 128 [eb 80 80 ]

V programu IfoEdit vybereme první adresu [000000a5] a změníme hodnotu na konci řádku na 10 80 80. Podobným způsobem i další tři řádky (viz adresy výše). Ostatní údaje (podle výše uvedených čtyřech řádků) se zobrazí až při novém načtení souboru. Pak vše uložíme kliknutím na Save. Zavřeme IfoEdit a pak jej znovu spustíme a klikneme na Open, vybereme VIDEO_TS.IFO, klikneme na tlačítko 'Get VTS sectors' a na všechny nově otevřené okna odpovíme OK.

PÁLENÍ DVD
Nyní bychom měli mít vytvořené soubory BUP, VOB a IFO. Ty pak už máme připravené pro vypálení na DVD. Soubory pak vypálíme v některém vypalovacím programu, který podporuje DVD formát (např. Nero). Výsledné soubory pak uložíme do adresáře VIDEO_TS (AUDIO_TS necháme prázdný). Po několika minutách máme vypálené DVD, které je možné přehrát jak v PC, tak i ve stolních DVD přehrávačích.

Uvedený postup se může zdát začínajícímu uživateli poměrně složitý, celý postup zpracování souboru byl popsán poměrně podrobně je to jeden ze způsobů, který může být zajímavý pro řadu uživatelů. K úpravám a zpracování souborů (pořadů) byly vybírány hlavně freewarové programy, běžně dostupné na internetu. Problematika úprav a zpracování souborů je poměrně složitá, existuje řada postupů, jak se dostat k cíli. Při zpracování souborů se mohou objevit různé problémy (např. maximální velikost souboru, která je u systému FAT32 4GB) a ne všechny je možné zahrnout do tak stručného článku.

redakce
Parabola.cz
6.2.2004