Jak rozbušit Dračí srdce - Hlavní nabídka

 

Každý, kdo se alespoň malinko zajímal o podobné přístroje s otevřeným operačním systémem, ví, že právě jádro OS a doplňky třetích stran mohou přijímač katapultovat  na přední příčky popularity.

Triple Dragona budu po SW stránce hlavně srovnávat s velmi oblíbeným a rozšířeným přijímačem Dreambox 7000S. Již jen starší pamětníci si vzpomenou na první recenze tohoto přijímače a také dovednosti, které se objevovaly pozvolna, postupně a kvalita nebyla valná. Teprve několikaletý vývoj dovedl Dreamboxe téměř k dokonalosti a jeho programové vybavení je bohaté a vyladěné.

Proto se právem očekává, že nové přístroje, které přebírají HW koncepci, budou i u programového vybavení situaci následovat, ne-li přímo kopírovat. Nastává tu však i prvek netrpělivosti, zvláště u lidí, kteří nezažili vývoj u jiných přístrojů a dnes přímo přicházejí

„k hotovému“ a chtějí ihned a v maximální míře srovnávat vybavení novinek s modely staršími, podporovanějšími  a odladěnějšími.

Objevují se i náznaky přenosu SW modulů z Dreamboxu (dále jen DB) na Triple Dragon (dále jen TD) – a nefunkčnost vede k ukvapeným závěrům o špatné funkčnosti celého TD. Tyto postupy jsou špatné a závěry liché. Firmware pro TD je z větší části jiný, nový a také obecné vstupy doplňkových plug-inů mohou být jiné, pozměněny nebo s jinou funkcí. Proto bude nutné SW doplňky DB při převodu na TD řádně otestovat, pozměnit či dokonce úplně přepracovat. Zde se opět projeví zájem jednotlivců či celých skupin o TD a chuť se opět pustit do mravenčí práce, mnohdy neoceněné až zatracované.

Podle posledních zpráv, kontaktů a testů usuzuji, že mnozí se již do práce pustili a tak se bude vývoj SW pro TD rychleji ubírat kupředu, než tomu bylo před 4 roky u DB. Již nyní jsou běžně dostupné oficiální i neoficiální verze FW pro TD, které se funkčností a vybavením blíží DB, v některých ohledech ještě pokulhávají (v závislosti na vývoj oficiálního jádra OS TD), jsou však oblasti, které jsou stejně funkční jako DB a brzy se objeví i doplňky, které DB zcela překonají.

Vzhledem k tomu, že byla ukončena výroba Dreamboxu 7000S, lze očekávat i mírný odklon vývojářů od tohoto modelu, ale neviděl bych to tak tragicky, neboť DB je mezi uživateli mnoho a navíc některé prvky mají DB a TD společné, takže bude přenositelnost možná kdykoliv i zpětně…

            Dnes bych se chtěl věnovat základní části FW TD – základní nabídka, ovládání a nastavování – pochopitelně vše v oficiálním firmwaru. Nedoporučuji používání neoficiálního FW, jehož funkce nejsou ověřeny, nemusí být úplné a některé mohou dokonce porušovat zákony nejen naší země, ale i EU.

            Jak firmware do přijímače dostat – to už jsem popisoval v minulé recenzi. Jak jste možná všichni, kdo jste to zkoušeli, poznali, je to jednoduché a hlavně rychlé. Po restartu je pak nutné zahájit základní nastavení systému a ladění kanálů a družic. Následující řádky budou výtahem z mého oficiálního překladu manuálu, který bude přikládán v tištěné podobě v balení v ČR zakoupených  přijímačů. Pro ostatní zájemce bude tato kniha (120 plně-barevných stránek) samostatně k dostání. Běžně je tento manuál se stažení ve formátu PDF v anglickém nebo německém jazyce.

 

Hlavní nabídka 

 

1 Installation                      : po vybrání této volby tlačítkem OK vstoupíte do instalační nabídky, ve které můžete měnit nastavení LNB a udělat automatické nebo ruční hledání kanálů atd 

2 Maintain Favourite Lists   : přidávání a správa favoritních seznamů  

3 Maintain Timer               : časovač pro HDD nahrávání  

4 System Setup                  : otevírá podnabídku s důležitými systémovými nastaveními  

5 Extras                              : speciální SW doplňky a nastavování

 

Instalace 

  

1 DiSEqC & Rotor configuration     : vede do nabídky, kde jsou nastavení pro DiSEqC přepínače a Motor a ty můžete měnit či doplňovat 

2 Satellite Setup                          : přijímané satelity a jejich nastavení, které zde můžete měnit 

3 Rotor Installation                     : jestliže máte satelitní talíř namontován na motoru, můžete tento motor nastavovat a spravovat v této nabídce  

4 Auto Scan                                  : v této nabídce můžete spouštět automatické vyhledávání

                                                           programů na jedné či více družicích  

5 Manual Scan                            : v této nabídce můžete provést ruční vyhledávání kanálů

 

 Favoritní seznamy 

 

V této nabídce můžete vytvářet a spravovat seznamy oblíbených kanálů. Všechny úkoly jsou jednoduché a přehledné.

 

Správa časovače

Vstup do nabídky časovače a řízení HDD nahrávání je skrytý. Máte možnost vstoupit do nahrávacích voleb ručně  nebo ji vyvoláte z programového průvodce EPG, ve volbách, které EPG u kanálu nabízí. Jestliže jsou časové události již zadány, budou se ukazovat v okně Správa časových událostí (Maintain timer events)

     

 

ČERVENÉ tlačítko vymaže časovou událost

ZELENÉ tlačítko přidá novou časovou událost

ŽLUTÉ tlačítko upravuje existující časovou událost

Nastavení systému

 

1 Language Selection   : objeví se nabídka pro výběr jazyka  

2 OSD Settings             : objeví se nabídka nastavení zobrazení OSD a LCD 

3 Video Setup                : objeví se nabídka pro nastavení videovýstupů  

4 Time Setup                 : objeví se nabídka pro Nastavení času přijímače 

5 more System Setup    : objeví se nabídka pro Další nastavení systému, které můžete měnit

 

Extra (speciality)

Tato nabídka poskytuje možnosti programů a plug-inů, které jsou už v přijímači zabudovány nebo si je tam dodáte pomocí softwaru třetích stran. Také se tato nabídka může různě lišit, proto je tu popsáno jen základní nastavení.

 

1 MP3 Player                       : toto je alternativa pro stisk tlačítka MP3/PVR dálkového ovladače pro aktivaci MP3 přehrávače

 2 Conditional Access (CA)     : nabídka obsluhující karty a/nebo CA Moduly, můžete v ní zjišťovat informace nebo i různá nastavení měnit.

 V této nabídce se budou objevovat další volby související a přidanými moduly i další uživatelské nastavování.

 

Ještě se zde budu věnovat některým často kladeným dotazům:

 Formát ukládání souborů je STEJNÝ jako u Dreamboxu (*.ts), takže jejich zpracování je stejné – uložené soubory se nacházejí ve složce /mnt/hd/rec – pokud v této složce nic nevidíte, není to proto, že by se váš pořad nenahrál, pouze se váš HDD netočí a tudíž není k systému připojen. Roztočte disk (na chvíli se podívejte v TV na uložený pořad) a znovu se připojte k TD pomocí TFP klienta (jméno : root, heslo : dreambox J ) – poté už složku i se soubory uvidíte a můžete si je kopírovat do vašeho PC k dalšímu zpracování.

             Firmware samozřejmě podporuje všechny typy natáčení parabol na motorech, jak H-H motory, tak i klasické pozicionéry pro táhlové motory na polárních závěsech. Jen právě nabídka vyhledávání družic je malinko nedodělaná a viděl bych v ní zatím velkou slabinu. Pokud jsou však družice již nalezeny a uloženy v paměti pozicionéru, přepínání a automatické natáčení podle zvoleného kanálů funguje spolehlivě.

 Dodělávky jistě čekají také na ovládání Menu a přepínání kanálů v kombinaci s ovládáním hlasitosti, kdy je nutné čekat, než zmizí jedna informace z obrazovky, abychom mohli pokračovat v ovládání jiných funkcí. Také občas dochází k zamrznutí přijímače, kdy jej musíme restartovat známým počítačovým trojhmatem.

             Také vypnutí trochu překvapí, neboť v Nabídce se nenachází úplné vypnutí nebo tvrdý restart celého systému (který můžete vyvolat pouze stiskem tří tlačítek hlavního panelu). Dálkovým ovladačem se dá TD uspat buď jedním stiskem příslušného tlačítka – TD usne a zůstane červeně svítit na předním panelu tlačítko pro zapnutí. Při dlouhém stisku vypínacího tlačítka na dílkovém ovladači se TD uspí opět, ale ani červená signalizace na předním panelu nesvítí. Probuzení je však z obou případů usnutí stejné – a tady si myslím, že vývojáři zamýšleli u dlouhého vypnutí tvrdý restart. Uvidíme při další verzi FW.

Za další nevýhodu zatím považuji fakt, že se nedá řídit intenzita podsvětlení LCD displeje ani v aktivním stavu přijímače, ani v době jeho uspání. Za běhu je podsvícení dostatečné a měnit bych jej nemusel, ale při uspání TD je LCD displej úplně bez podsvícení a v šeré či tmavé místnosti zobrazené hodiny úplně nečitelné.

             S další věcí jsem byl však velmi mile překvapen až šokován – to, že u dálkových ovladačů některá nebo všechna tlačítka svítí nebo jsou podsvícena, známe u většiny přístrojů, které dálkové ovladače používají. Jenže tato podsvěcovací funkce se projeví, nebo se dá zapnout, až držíte ovladač v ruce. Jenže co uprostřed noci, kdy máte v pokoji úplnou tmu? A zde se právě uplatňuje vlastnost všech tlačítek ovladače TD – ta jsou vyrobena z velmi kvalitního fosforeskujícího materiálu, který vydrží jemně zářit celou noc! ANO, celou noc! Zkoušel jsem to osobně, v naprosté tmě (jinak bych neusnul J ) a když jsem se v noci probudil, viděl jsem na stolku v černočerné tmě krásně zlehka světélkující ovladač TD. Okolo byla úplná tma, neviděl jsem si ani na špičku nosu (a né že by to bylo pýchou), ale jediný ovladač z celé řady na stolku položených jsem našel právě ten od TD bez jediného zaváhání – TV byla vypnuta a v místnosti byla tma více jak 5 hodin! A když si spojíte tuto vlastnost s možností ovládat tímto ovladačem i valnou většinu televizorů, pak vám jistě dojde, že už končí bezhlavé šmátrání a tápání ve tmě při hledání ovladače, když se uprostřed noci chcete podívat na TV či satelitní programy. Zvláště u mě pak odpadají na stolcích rozlité sklenky připraveného nočního pití při tápání ve tmě u hledání ovladače.