Dynamite + plus

 

Univerzální, univerzálnější, nejuniverzálnější

Nové Cas Interface Studio ZDE

1500,- Kč

Tahle nějak by chtěl každý řadit různé druhy zboží a služeb. Ale není to tak jednoznačné… Dnes bych Vás chtěl seznámit s novým programátorem čipových karet od firmy Duolabs : Dynamite.

Jeho provedení je na první pohled stejné jako jeho předchůdci, liší se však nejen barvou krabičky (žádná J ), ale hlavně svými funkcemi. Připojuje se k počítači jak USB portem, tak klasickým COM portem.


USB využívá k napájení a k funkcím programování karet, COM pak využívá pro funkci Phoenix, kdy se programátor tváří jako klasický Phoenix a lze pomocí něj pracovat s originálními či GSM kartami.

Popis:

• Programuje všechny Smartcard PIC - based (GOLd,SILVER atd.) a ATMEL - based (FUN,ATMega) přes USB port.
• Kompatibilní Smartmouse/Phoenix v 3,58/3,68/6,00 Mhz a připraven na změny frekvence .Tato funkce se vykonává přes RS - 232 COM port.
• Programuje všechny karty s OS pomocí USB (OPOS, TITAN, KNOT, CEREBRO, M II atd.) programování Dragon Loader card
• USB zapojení bez nutnosti externího napájení
• Spojení pomocí RS - 232 Serial pro SmartMouse/Phoenix emulace.
• Rychlejší než Infinity Unlimited a další programátory
• včetně ovladačů
• FULL SPEED USB 2.0
• Firmware Autoupdate
• Mnohojazyčné menu (CAS studio).
• 48 Mhz MCU

Samotný HW však neumí nic a je potřeba jej oživit. Na stránkách výrobce http://www.duolabs.com/down-dynamite.htm si stáhnete ovladač pro instalaci USB zařízení a hlavní program pro obsluhu a programování karet.

Trochu tu na začátek objasním instalaci, aby se začátečníci vyhnuli potížím. NEPŘIPOJUJTE nově donesený programátor hned k USB. Nejprve si stáhněte nejnovější CAS Studio a spusťte instalaci.

Pak teprve můžete připojit Dynamite programátor k USB a v zařízeních počítače se objeví nová složka Jungo a v ní Dynamite. V tomto případě máte správně nainstalované zařízení a můžete pokročit k vlastnímu ovládacímu SW.

 

Na ploše se vám objeví ikona CAS Studio 6.8 a když na ní poklepete, spustí se ovládací SW a zjistí přítomnost programátoru na USB portu. Objeví se hlavní obrazovka :


Dokonce se ukáže i sériové číslo programátoru. Možnosti máte na horní liště v záložkách, podle toho, s jakými kartami chcete pracovat:

1. Klasický mód Phoenix umožňuje komunikaci s kartami pomocí standardního rozhraní (COM port MUSÍ být připojen) a SW třetích stran...

    Po stisku tlačítka Phoenix v záložce Utilities se objeví nabídka nastavení módu :

Zároveň se vpravo dole v nástrojové liště objeví malá blikající ikona, na kterou klikněte a vyberte si nabízený mód - všeobecně dodržovaný standard je Phoenix - 3.579 MHz. Pokud nechcete vidět okno, stačí stisknout tlačítko <Hide> a okno zmizí - Phoenix však pojede stále dál - vpravo dole je stále vidět ikona Phoenixe. Klepnutím na ni můžete změnit mód nebo zvolit EXIT, což ukončí Phoenix mód a vrátíte se do úvpdní nabídky.

2. Programování čipových karet Smartcards - Prog umožňuje plnit všechny známé druhy prázdných čipových karet.

Programátor sám pozná typ procesoru, velikost paměti doporučuji detekovat tlačítkem s otazníkem. Ostatní tlačítka jsou už po zkušenostech nadmíru jasná.

3. Plnění karet s vlastním operačním systémem je právě ta vynikající přidaná hodnota, která posouvá tento programátor hodně vysoko. Umožňuje plnit bez dalšího potřebného SW a nastavování všechny známé a stejně potřebné karty :


Již z tohoto obrázku je patrné, které všechny karty lze plnit. Všechno jsou to karty, které již svůj vlastní operační systém mají a data, která se do nich dávají, zvyšují jejich užitnou hodnotu. Není nutné tudíž hledat pro každou kartu jiný HW a SW - vše je v jednom, za jednu cenu.

Pro příklad jsou zde jednotlivé obrazovky na programování jednotlivých karet :

Zde u karty Titanium je dokonce další přidaná volba, která může usnadnit život - REPAIR tlačítko umí opět oživit karty, které jsou blokované nesprávně zvolenou náplní.

Tento nový programátor má nejen žádané funkce, které známe z programátoru Infinity-Phoenix, ale nabízí mnohem a mnohem více.

ZA STEJNOU CENU, VE STEJNÉ VELIKOSTI, SE STEJNÝM PŘIPOJENÍM K POČÍTAČI A VE STEJNÉ KVALITĚ!!! 

V příslušenství je ZDARMA KABEL :

Cena : 0,- Kč

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

 KABEL : 100,- Kč                    GSM redukce : 400,- Kč                PIC redukce : 400,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na stránku Hotové výrobky