Blocker PŮLENÝ
osazený PIC16F84(A)

700,- Kč

zařízení k práci se signály procházejícími Z a DO karty ISO7816 (PIC16F84 nebo 84A je dodáván PRÁZDNÝ = NENAPROGRAMOVANÝ). Blocker je upraven tak, aby nevyčníval a dal se schovat vedle nebo pod přístroj (délka přípojného kabelu cca 50 cm) 

Zpět na stránku Hotové výrobky