KARTY nejsou žádné čáry

Programátor DYNAMITE + plus - 1500,- Kč

Další Linux na obzoru - OpenBox CI-7000 PVR

Nástupce Dreamboxu - Triple Dragon  úplná recenze

FUN7 karta = Dragon Loader karta v prodeji

Nový SW a jeho popis pro plnění libovolných FUN karet levným FUN programátorem

Zahájen prodej PIC redukce, která umožňuje programovat DILové procesory PIC16F84A programátorem Dynamite či jiným univerzálním programátorem.

ICQ : 133 458 056 - pokud jsem ON-LINE, mohu odpovídat na krátké a věcné dotazy

SLOVNÍK základních pojmů a zkratek - vysvětlivky běžně používaných pojmů a zkratek v satelitní technice a programování čipových karet.

Co je to za kartu? - Jak poznat kartu? Tak v tom Vám snad pomůže další vzniklá sekce

CD-ROM ZDARMA : Ke každé objednávce jakéhokoliv hotového výrobku bude přiložen CD-ROM s off-line těmito stránkami. Kdo potřebuje mít při ruce návody na programování i SW k tomu příslušný už nebude muset utrácet za připojení na Internet, vše v aktuální verzi bude uloženo (zrcadlo těchto stránek) na CD-ROMu.

Výběr cen hotových výrobků:

Phoenix PROFI - 900,- Kč

UniPipo - 800,- Kč

FUN programátor - 700,- Kč

Blocker PŮLENÝ - 700,- Kč

NOVINKY :

Příprava nového protipirátského zákona skončila, parlament přijal jeho znění a text si můžete přečíst i ZDE. Proto chci DŮRAZNĚ varovat všechny, že už samotná výroba či držení prostředků, které umožňují nepovolený podmíněný přístup je přestupek a podléhá sankcím v tomto zákoně.

Dále upozorňuji návštěvníky svých stránek na fakt,  že žádný z mých vyráběných a prodávaných výrobků neumožňuje nepovolený přístup ani zde nenajdete konkrétní náplně či přesné návody.

Protože některé mé výrobky mohou být použity k výrobě zařízení umožňující obcházet podmíněný přístup, DŮRAZNĚ všechny před touto činností varuji a sděluji, že s takovou činností NESOUHLASÍM!!!

Moje návody, rady a postupy jsou univerzální a týkají se hlavně vlastních aplikací, náplní a funkcí.


    Vážení přátelé,

    dlouho jsem váhal vytvořit tyto stránky, ale stále častější dotazy na různých diskusních serverech na neustále se opakující témata mne přesvědčily o potřebnosti informovat a předávat zkušenosti v této oblasti.

    Vše, co na následujících stránkách najdete, vychází z mých osobních zkušeností, které jsem nasbíral za mnoho let působení v oboru. Doporučuji Vám pročítat informace postupně, neboť získáte základní přehled a osvojíte si jistá nepsaná, ale praxí odzkoušená pravidla.

    Na druhé straně zde nehledejte konkrétní náplň a programy, které jsou spojeny s jakoukoliv nelegální činností (viz informace výše).

    Pokud budete mít nějaké dotazy, na které na mých stránkách nenajdete odpovědi, náměty na doplnění obsahů, připomínky a kritiku, klidně se na mne obraťte prostřednictvím elektronické pošty nebo ICQ. Uvítám velké množství podnětů, aby podávané informace skutečně prospěly všem.

        K.S. Ječný